PREDSTAVLJAMO VAM PORTAL ZA UŠTEDU NOVCA PRI KUPOVINI RAZNIH ROBA I USLUGA / LOYALTY CLUB

Šta je to Loyalty klub?

Loyalty klub je projekat koji je uvezao firme iz svake djelatnosti putem kojeg svi članovi Loyalty kluba mogu korisiti popuste u svim firmama sa kojim U.D LIFE STYLE ima potpisan ugovor.

Kako bi koristili pogodnosti i popuste u svim firmama, potrebno je da imate Loyalty karticu, te istu pokažete na prodajnom mjestu kojeg možete prepoznati po naljepnici ili pronaći na našem web portalu. Vizija je ono što nas pokreće i motiviše da kreiramo inovacije kako bi zadovoljili potrebe svojih korisnika. U našoj viziji svaki korisnik i njegova aktivnost su naša mogućnost za uspijeh. Kreacijama i inovacijama stvaramo lojalne i zadovoljne korisnike.

Istovremeno jedinstvenost koncepta Loyalty kartice stimuliše i razvoj privrede, prodaju i distribuciju najrazličitijih roba i usluga i poslovanje kompanija na domaćem tržištu. Svim partnerima koji postaju dio našeg jedinstvenog sistema pomažemo u unapređivanju sistema prodaje, širenju baze klijenata i potrošača.

Kako Radi Loyalty Club

1.New Life Akademija Sarajevo, (u daljnjem tekstu “Izdavatelj” ), izdaje Loyalty Card (‘karticu’) koja ostaje u njegovom vlasništvu. Izdavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez predhodne najave promijeni elemente Loyalty Card programa (‘Program’).

2. Pristupanje u Program se ostvaruje jednokratnom uplatom od 10 KM (desetkonvertibilnihmaraka) za PRAVNA LICA , a 5 KM (petkonvertibilnihmaraka) svaki NAREDNI MJESEC U JEDNOJ KALENDARSKOJ GODINI.
Korisnik kartice (‘Korisnik’) može postati svaka punoljetna osoba koja prethodno ispuni pristupnicu za učlanjenje u New Life Akademiju.

3. Podaci korisnika koje je dao prilikom ispunjavanja Pristupnice koriste se isključivo u svrhu ostvarivanja prava u New Life Akademiji, te za informiranje korisnika o različitim akcijama, popustima i sl. u navedenim prodajnim objektima.

4. Pravo na pristup u Loyalty Card program stiče svaki član jednokratnom uplatom od 10 KM (desetkonvertibilnihmaraka) ZA FIZICKA LICA, a koji izvrši uplatu od 5 KM (petkonvertibilnihmaraka) svaki NAREDNI MJESEC U JEDNOJ KALENDARSKOJ GODINI. POPUST OD 5 – 50% ostvaruju na kupnju u bilo kojem od navedenih prodajnih mjesta. Ta kupnja kojom se stiče pravo na ulazak u program ne akumulira bonus a donosi pravo na popust prilikom sljedeće kupnje.

5. Pravila za ostvarivanje bonusa su sljedeća:
a) Svaki član programa u startu dobija pravo na ostvarivanje popusta kod naših partnerskih trgovina,koje ce biti vidljive na našem sajtu  / http://www.loyaltyclub.ba

6. Popust se ostvaruje u svim prodajnim mjestima koja budu navedena,uz prikaz LOYALTY CARD
NEW LIFE AKADEMIJE.

7. U slučaju gubitka ili krađe kartice, Korisnik je obavezan nestanak kartice prijaviti na
Telefon +387 66 406 046. Korisniku će se dodijeliti nova kartica,uz naplatu od 5 KM.

8. Potpisom pristupnice Korisnik postaje punopravnim članom Loyalty Card programa te bezuvjetno pristaje na sve uvjete i pravila i obavezuje se da će biti u mogućnosti primati promotivne i informativne materijale.

Pristup za fizička lica

Član Loyalty kluba možete postati na više načina. Možete popuniti formular sa Vašim osnovnim podacima u našim prostorijama,ONLINE NA PORTALU www.loyaltyclub.ba
( REGISTRUJE SE.) ili pozvati nas na broj telefona: 066 406 046 i naručiti izradu Loyalty kartice. Loyalty kartica važi godinu dana i može se korsiti u svim firmama koje se nalaze u sistemu Loyalty kluba. Cijena kartice je 10KM. Loyalty kartica nema bonova, zvjezdica i naljepnica već fiskni popust koji ostvarujete pri samoj kupovini. Loyalty karticu može korisiti isključivo vlasnik iste.

Pristup za pravna lica

Član Loyalty kluba kao pravno lice možete postati tako što ćete nas pozvati na broj telefona 066 406 046 i zakazati sastanak sa našim agentom. Cijena ulaska u Loyalty club je 10KM. Pored ulaska u Loyalty klub Vaša firma će biti prikazana na našem portalu i svi posjetioci portala će moći vidjeti vašu lokaciju, slike vašeg objekta, vaše kontakt podatke, radno vrijeme i opis popusta koji ste dali.

Istovremeno jedinstvenost koncepta Loyalty kartice stimuliše i razvoj privrede, prodaju i distribuciju najrazličitijih roba i usluga i poslovanje kompanija na domaćem tržištu. Svim partnerima koji postaju dio našeg jedinstvenog sistema pomažemo u unapređivanju sistema prodaje, širenju baze klijenata i potrošača.

Kontakt podaci

Adresa: Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, BiH

Mob: 066 406 046

Email: info@loyaltyclub.ba

http://www.loyaltyclub.ba

 

You may also like

Top