Predstavljamo vam Loyalty Program New Life Akademije

Loyalty Card

1.New Life Akademija Sarajevo, (u daljnjem tekstu “Izdavatelj” ), izdaje Loyalty Card (‘karticu’) koja ostaje u njegovom vlasništvu. Izdavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez predhodne najave promijeni elemente Loyalty Card programa (‘Program’).

2. Pristupanje u Program se ostvaruje jednokratnom uplatom od 10 KM.(desetkonvertibilnihmaraka),za PRAVNA LICA,a

5 KM.(petkonvertibilnihmaraka) svaki NAREDNI MJESEC U JEDNOJ KALENDARSKOJ GODINI.

Korisnik kartice (‘Korisnik’) može postati svaka punoljetna osoba koja prethodno ispuni pristupnicu za učlanjenje u

New Life Akademiju.

3. Podaci korisnika koje je dao prilikom ispunjavanja Pristupnice koriste se isključivo u svrhu ostvarivanja prava u New Life Akademiji, te za informiranje korisnika o različitim akcijama, popustima i sl. u navedenim prodajnim objektima.

4. Pravo na pristup u Loyalty Card program stiče svaki član

jednokratnom uplatom od 10 KM.(desetkonvertibilnihmaraka)

ZA FIZICKA LICA, a koji izvrši uplatu od 5 KM.(petkonvertibilnihmaraka) svaki NAREDNI

MJESEC U JEDNOJ KALENDARSKOJ GODINI.

POPUST OD 5 – 50% ostvaruju na kupnju u bilo kojem od navedenih prodajnih mjesta. Ta kupnja kojom se stiče pravo na ulazak u program ne akumulira bonus a donosi pravo na popust prilikom sljedeće kupnje.

5. Pravila za ostvarivanje bonusa su sljedeća:

a) Svaki član programa u startu dobija pravo na ostvarivanje popusta kod naših partnerskih trgovina,koje ce biti vidljive na našem sajtu http://www.polapara.ba

6. Popust se ostvaruje u svim prodajnim mjestima koja budu navedena,uz prikaz LOYALTY CARD

NEW LIFE AKADEMIJE.

7. U slučaju gubitka ili krađe kartice, Korisnik je obavezan nestanak kartice prijaviti na

Telefon +387 66 406 046. Korisniku će se dodijeliti nova kartica,uz naplatu od 5 KM.

8. Potpisom pristupnice Korisnik postaje punopravnim članom Loyalty Card programa te bezuvjetno pristaje na sve uvjete i pravila i obavezuje se da će biti u mogućnosti primati promotivne i informativne materijale.

NAPOMENA

Karticu može koristiti isključivo vlasnik iste!

LOYALTY PROGRAM STARTA 05.12.2018 GOD.

KONTAKT INFORMACIJE

NEW LIFE AKADEMIJA
ZMAJA OD BOSNE BR.55 SARAJEVO
Telefon: +387 66 406 046
Web:http://www.newcoin.life
E-mail:info@newcoin.life

You may also like