Nema reagensa, ali ni garancije povrata novca za nalaze u privatnim klinikama u Sarajevu

Nema reagensa, ali ni garancije povrata novca za nalaze u privatnim klinikama u Sarajevu
Zbog nedostatka reagensa u Kantonu Sarajevo pacijenti rade određene krvne analize u privatnim ustanovama. Povrat sredstava moguć putem Zavoda zdravstvenog osiguranja, ali procedura je duga, papirologija dupla i nema garancije da ćete dobiti povrat jer, bez obzira na to što je uputnicu izdao vaš ljekar, ljekari ZZO KS daju mišljenje da li je bilo potrebne da radite te analize.
Da bi uopće aplicirali za povrat novca u Zavodu zdravstvenog osiguranja (ZZO) KS potrebno je prvo predati zahtjev Domu zdravlja KS u kojem se od njih traži izdavanje potvrde koja se predaje Zavodu zdravstvenog osiguranja, a u kojoj se navodi zbog čega nisu u mogućnosti uraditi tu analizu.

Prema riječima pacijenata, Domu zdravlja je potrebno predati uputnicu na kojoj je ljekar napisao koje analize je potrebno uraditi, nalaz u kojem se obrazlaže dijagnoza i fiskalni račun iz privatne ustanove u kojoj su analize rađene.

“Na potvrdu se čeka dugo. Mi smo je dobili za sedam dana nakon što smo urgirali. U ZZO ponovo traže istu papirologiju uz popunjeni zahtjev i ako vas nisu uputili da odmah kopirate ili tražite duple papire, onda ćete ih morati ponovo vaditi”, kazao nam je jedan od pacijenata.

Ono na šta su se pojedini pacijenti žalili jeste, da i pored uredno prikupljene papirologije i popunjenog zahtjeva, isti nisu mogli predati jer im je traženo da dokumente dopune i CIPS-ovom prijavnicom kao dokaz da je riječ o istoj osobi koja je podnijela zahtjev.

“Došla sam na šalter sa svom dokumentacijom koju sam dugo čekala i tada su mi rekli da moram predati i CIPS jer prema Zakonu o zaštiti podataka ne mogu tražiti moju ličnu kartu. Ostala sam u čudu jer to nigdje nije navedeno”, kazala nam je jedna pacijentica.

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS su kazali kako je za refundiranje sredstava potrebna sljedeća dokumentacija: popunjeni zahtjev za povrat sredstava, originalni fiskalni računa sa specifikacijama gdje se vidi koje analize su rađene, uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize, potvrda JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo da se predmetna analiza ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste.

Ali ni to nije garancija da ćete svoja sredstva dobiti nazad.

“Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu daju mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno”, kazali su na iz ZZO KS.

U JU Dom zdravlja KS i dalje je najveći problem s nestašicom reagenasa za analize uree, CRP-a, transaminaze i mineralograma.

U privatnim ustanovama cijene analize uree kreću se od 5 KM, CRP-a od 10 KM, transaminaze od 6 KM, a mineralogram od 20 KM.

You may also like