BUDITE U PRAVO VRIJEME,NA PRAVOM MJESTU / PREUZMITE VAŠU LOYALTY KARTICU

U skladu sa vremenom u kojem živimo, kada su plate male i kupovna moć opada, a naši sugrađani su sve manje u mogućnosti da sebi priušte ono što žele,New Life Akademija je putem web portala www.polapara.ba pokrenula projekat nazvan Loyalty Card.

Zamislite da posjedujete samo jednu karticu kojom možete da kupujete i uštedite kod velikog broja prodavača. Sada je to moguće, Loyalti karticom PolaPara – nema bonova, zvjezdica i naljepnica, već fixni popust koji ostvarujete pri samoj kupovini.

Loyalti Card ima za cilj da svim gradjanima omogući da u vremenu ekonomske krize štede kupujući namirnice, robu široke potrošnje, kao i usluge koje su potrebne cijeloj porodici.

Istovremeno jedinstvenost koncepta Loyalti Card PolaPara stimuliše i razvoj privrede, prodaju i distribuciju najrazličitijih roba i usluga i poslovanje kompanija na domaćem tržištu.

Svim partnerima koji postaju dio našeg jedinstvenog sistema pomažemo u unapređivanju sistema prodaje, širenju baze klijenata i potrošača, umrežavanjem u najmoćniji sistem za nagrađivanje lojalnosti potrošača.

Ključ uspešnog poslovanja je saradnja u kojoj obje strane dobijaju dodatnu vrijednost – kupci jer sada imaju mogućnost da samo sa jednom karticom ostvare popust u cijelokupnoj mreži prodavnica, radnji i ugostiteljskih objekata koji su dio našeg sistema, a kompanije umjesto štampanja vlastitih kartica ulaze u veliki sistem koji funkcioniše prema principu spojenih sudova i imaju mogućnost dolaska do novih potrošača koji se prelivaju iz drugih članica našeg poslovnog sistema.

U novim odnosima na tržištu osvajanje i zadržavanje potrošača je jedinstveni proces.Taj se proces temelji na uvažavanju potrošača kao izvoru vrijednosti, a to znači da u svakom kontaktu s njima treba ispitati njihove potrebe i želje, istražiti eventualne primjedbe, te uvažiti njihove prijedloge za unapređenje saradnje kako bi se na kraju dijelovalo na povećanje njihovog zadovoljstva.

Vizija je ono što nas pokreće i motiviše da kreiramo inovacije kako bi zadovoljili potrebe svojih korisnika. U našoj viziji svaki korisnik i njegova aktivnost su naša mogućnost za uspijeh. Kreacijama i inovacijama stvaramo lojalne i zadovoljne korisnike.

Loyalty Card

1.New Life Akademija Sarajevo, (u daljnjem tekstu “Izdavatelj” ), izdaje Loyalty Card (‘karticu’) koja ostaje u njegovom vlasništvu. Izdavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez predhodne najave promijeni elemente Loyalty Card programa (‘Program’).

2. Pristupanje u Program se ostvaruje jednokratnom uplatom od 10 KM.(desetkonvertibilnihmaraka),za FIZIČKA LICA,a

5 KM.(petkonvertibilnihmaraka) svaki NAREDNI MJESEC U JEDNOJ KALENDARSKOJ GODINI.

Korisnik kartice (‘Korisnik’) može postati svaka punoljetna osoba koja prethodno ispuni pristupnicu za učlanjenje u

New Life Akademiju.

3. Podaci korisnika koje je dao prilikom ispunjavanja Pristupnice koriste se isključivo u svrhu ostvarivanja prava u New Life Akademiji, te za informiranje korisnika o različitim akcijama, popustima i sl. u navedenim prodajnim objektima.

POPUST OD 5 – 50% ostvaruju na kupnju u bilo kojem od navedenih prodajnih mjesta. Ta kupnja kojom se stiče pravo na ulazak u program ne akumulira bonus a donosi pravo na popust prilikom sljedeće kupnje.

5. Pravila za ostvarivanje bonusa su sljedeća:

a) Svaki član programa u startu dobija pravo na ostvarivanje popusta kod naših partnerskih trgovina,koje ce biti vidljive na našem sajtu http://www.polapara.ba

6. Popust se ostvaruje u svim prodajnim mjestima koja budu navedena,uz prikaz LOYALTY CARD

NEW LIFE AKADEMIJE.

KONTAKT INFORMACIJE

NEW LIFE AKADEMIJA
ZMAJA OD BOSNE BR.55 SARAJEVO
Telefon: +387 66 406 046
Web:http://www.newcoin.life
E-mail:info@newcoin.life

You may also like