Prvi magazin za promociju i reklamiranje New Deal

Poštovani/a, moje ime je Alden Adbegović i osnivač sam marketing konsalting tima. Naš tim se sastoji od freelance grafičkih i web dizajnera, fotografa i social marketing managera. Iako smo se formirali i sa ovakvim radom krenuli prije jednog mjeseca o kvaliteti našeg rada najbolje svjedoči rast našeg tima sa dvoje na pet ljudi, te shodno